Език &
  /
  Език
  0
  Език &
  /
  Език
  •    

  Общи Условия

  ОБЩИ УСЛОВИЯ за пазаруване от онлайн магазин "Tungsten Love.me"

   


      * * *

  С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между клиентите и сайта Tungsten Love.me.

   

  I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  1.1. Tungsten Love.me е онлайн магазин за бижута и аксесоари, регистриран според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление в гр. Елин Пелин, обл. София, 2100, ул. "Елин Пелин" №1, e-mail: info@tungstenlove.me и телефон за контакти: 0886 502 463.

  1.2. Интернет страница на магазина – https://www.tungstenlove.me

  1.3. Съдържанието има следната дефиниция:

  - Цялата информация на нашата Интернет страница, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
      - Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до ПОТРЕБИТЕЛ и КЛИЕНТ от Tungsten Love.me посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
      - Всякаква друга информация към ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ, получена от служител на Tungsten Love.me, независимо от начина на комуникация;
      - Информация, свързана с продукти, услуги и/или такси, приложени от Tungsten Love.me в даден период;

  1.4. Други определения

  1.4.1. Продукти - Съвкупност от всички публикувани стоки в онлайн магазина, които един КЛИЕНТ може да закупи с дистанционна поръчка. В това число влизат различни категории пръстени, гривни, колиета и друг тип бижута, както и аксесоари към тях.

  1.4.2. Услуга – Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от интернет страницата, с цел да осигури на клиента възможността да закупува продукти от разстояние.

  1.4.3. Профил – Регистрация, състояща се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на един КЛИЕНТ да достига до определени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни услугите.

  1.4.4. Клиент – Физическо лице, което притежава или придобива достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО или услугите след създаването на ПРОФИЛ в магазина и/или след направена поръчка.

  1.4.5. Договор за продажба от разстояние – Всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика /Tungsten Love.me/ до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, включително закупуване на продукти, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

  1.4.6. Талон за отстъпка – Документ за намаление от цената на предлаганите бижута, издаден от Tungsten Love.me на неговите потребители и/или клиенти, който е валиден за срока, посочен в него и се отнася за услугите и/или продуктите, определени в него. 

  1.4.7. Промоционален бюлетин с известия/съобщения Актуална информация и специални предложения, които се изпращат чрез информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на партньорите, включително и издаване на талони за отстъпки, или промоции предлагани от страна на Tungsten Love.me в определен период от време.

  1.5. Документ – Настоящите общи условия, които са валидни за всички посетители на сайта.

  1.6. Надзорни органи:
       Информация за връзка с надзорните институции, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
       (1) Комисия за защита на личните данни
       Адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,
       тел.: (02) 940 20 46
       E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
       Уеб сайт: www.cpdp.bg
       (2) Комисия за защита на потребителите 
       Адрес: гр. София, 1000, пл."Славейков" №4А, ет. 3, 4 и 6
       тел.: (02) 980 25 24
       Гореща линия: 0700 111 22
       Уеб сайт: www.kzp.bg

   

  II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  2.1. Този Документ определя общите условия, при които КЛИЕНТ може да използва интернет страницата, нейното съдържание, продукти и/или услуги в случай, когато не е налично друго валидно споразумение между Tungsten Love.me и този Клиент.

  2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на съдържанието и продуктите предполага, че КЛИЕНТЪТ се придържа към настоящите OБЩИ УСЛОВИЯ, освен в случаите, когато даденото съдържание има упоменати други специални условия.

  2.3. Достъпът до продуктите и услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната интернет страница на адрес: www.tungstenlove.me.

  2.4. Чрез използването на интернет страницата на магазина, КЛИЕНТЪТ еднолично е отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Освен това, КЛИЕНТЪТ е отговорен за коректното попълване на своите лични данни при изготвяне на поръчка в сайта на Tungsten Love.me.

  2.5. Ако КЛИЕНТЪТ не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие за този документ, следователно:

  ❖ 2.5.1. Той/Тя се отказва от: достъп до продукти и услуги; други услуги, които Tungsten Love.me предлага чрез своята интернет страница; получаването на брошури и/или известия или друга комуникация от страна на Tungsten Love.me (електронна, по телефон и др.) без никаква допълнителна гаранция от страна на Tungsten Love.me.

  ❖ 2.5.2. Tungsten Love.me ще изтрие цялата лична информация на КЛИЕНТА от своята база данни без никакви последващи задължения от едната към другата страна и без която и да е от страните да носи отговорност за вреди към другата, спрямо изискванията на Европейския регламент за защита на личните данни EU GDPR. 

  ❖ 2.5.3. Може по всяко време да промени своето решение за приемане или отхвърляне на настоящия документ, така както е наличен в момента на решението.

  2.6. КЛИЕНТЪТ може по всяко време да се съгласи и приеме документа така, както е наличен в дадения момент. 

  2.7. За да упражни правото, описано в чл. 2.5, КЛИЕНТЪТ може да се свърже със служител на Tungsten Love.me или да използва интернет връзките, които е получил за тази цел, описани в чл. 5.4.

  2.8. КЛИЕНТЪТ не може да оттегли съгласието си с обратно действие за този документ, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор средства към Tungsten Love.me.

  2.9. Ако КЛИЕНТЪТ е заплатил всички дължими средства към Tungsten Love.me и оттегли съгласието за този документ в момент на осъществяване на поръчка, Tungsten Love.me ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

   

  III. СЪДЪРЖАНИЕ

  3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на интернет страницата са собственост на Tungsten Love.me или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Tungsten Love.me притежава разрешение за ползване.

  3.2. Всяко съдържание, до което КЛИЕНТ има или получава достъп е защитено от документа, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между Tungsten Love.me и КЛИЕНТА или друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на Tungsten Love.me към въпросното съдържание за използването му.

  3.3.  КЛИЕНТ може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за свои персонални и некомерсиални цели, но само ако те не са в противоречие с разпоредбите на Документа.

  3.4. Никакво съдържание, прехвърлено към КЛИЕНТ посредством всякакви комуникационни канали (електронни, телефон и др.) или придобито от КЛИЕНТ чрез осъществяване на достъп, посещение или виждането му, не представлява възникване на договорно задължение за Tungsten Love.me и/или служителя на Tungsten Love.me, който е осъществил прехвърлянето на съдържанието в случаите, когато е известен и е свързан с даденото съдържание.

  3.5. Всяко използване на съдържанието от страницата от посетителите (снимки, видео, графики, текстове и т.н.) за други цели, освен изрично упоменатите в този документ и без писмено разрешение от собствениците на електронния магазин е забранено.

   

  IV. КОНТАКТИ

  4.1. Tungsten Love.me публикува на интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на КЛИЕНТ.

  4.2. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на интернет страницата, КЛИЕНТЪТ позволява на служителите на Tungsten Love.me да се свържат с него посредством наличните начини, включително и по електронен път.

  4.3. Частичното или непълно попълване на формата за контакт не задължава Tungsten Love.me да осъществи обратна връзка с потребителя или КЛИЕНТА.

  4.4. Достъпът до интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до Tungsten Love.me се извършва електронно, чрез телефон или други налични за КЛИЕНТ средства, което представлява презумпция, че КЛИЕНТЪТ се съгласява да получава известия от Tungsten Love.me по електронен път и/или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на интернет страницата.

   

  V. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  5.1. Tungsten Love.me събира лични данни и информация от клиентските профили на своята интернет страница, но само с доброволното съгласие на КЛИЕНТА за следните цели: 

  - Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка или индивидуална поръчка на специфични артикули;
      - Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с направена поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително заявки за индивидуални доставки на неналични продукти с предварително заплащане (капаро);
      - Осигуряване на достъп до продукти и услуги;
      - Изпращане на брошури и/или известия само по електронен път;
      - Комуникация с клиент с неговото доброволно съгласие;
      - Изпращане на електронни съобщения, свързани с:
       (1) Обслужване на клиенти.
       (2) Статистически цели.

  5.2. Tungsten Love.me може без изрично съгласие на Клиента да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на интернет страницата и могат да бъдат използвани от Tungsten Love.me за подобряване на услугите, предоставяни на Клиентите или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на Tungsten Love.me.

  5.3. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може също така да събираме сведения по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация в интернет. Такива тип инструменти, които са инсталирани на нашия сайт са: Google Analytics, Facebook Pixel и Clicky Web Analytics. Данните, които се събират от тях са анонимизирани и са предназначени само за общи анализи.

  5.4. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата, но само при спазване на разпоредбата на чл. 2.8.

  5.5. За да упражни правата си за изтриване на лична информация спрямо Общия регламент относно защитата на данните на ЕС, Клиентът може да се свърже с Tungsten Love.me посредством възможностите за контакт, описани на сайта по това време или като посети страницата: https://tungstenlove.me/gdpr.html. На този адрес се намира списък със събраната до момента лична информация на потребителя, под формата на автоматично генерирано съдържание. Чрез избирането на бутона „Забрави личните ми данни“ за премахване на посочената информация, посетителят на страницата има свободата самостоятелно да изтрие своите лични данни.

  5.6. Използвайки инструментите за вход и регистрация на интернет страницата, Клиентът има право да промени първоначално предоставените от него данни в своя профил, за да декларира налична промяна, ако такава е извършена. 

  5.7. Политиката на поверителност на Tungsten Love.me се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент само на нашата интернет страницата. Tungsten Love.me не е отговорен за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън нашата интернет страницата. 

  5.8. Tungsten Love.me се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и т.н. своята база данни, съдържаща лична и специална информация за Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели. С цел избягване на съмнение изрично се уговаря, че Tungsten Love.me може да предостави данни, съдържащи лична информация на Клиент с оглед изпълнение на упоменатите цели (например извършване на доставка от куриер и други подобни). 

  5.9. Освен в случаите, когато прехвърлянето/достъпът/преглеждането или друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието. 

  5.10. Всеки наш служител, имащ достъп до личните данни на Клиент е законово задължен да пази поверителност и да носи пряка отговорност за достъпните му по смисъла на закона за лични данни. 

  5.11. Tungsten Love.me гарантира, че личните данни на потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен. След приключване на случая личните данни ще останат само като статистическа информация с ограничен срок на употреба и последващо автоматично заличаване спрямо изискванията на Европейския регламент за защита на личните данни EU GDPR. 

  5.12. Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурността им, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. Ние постоянно адаптираме нашите мерки за сигурност в съответствие с напредъка и развитието на технологиите в тази сфера. 

  5.13. Tungsten Love.me  използва само сървъри, които са сертифицирани по международните стандарти за съхранение на лични данни и са физически локализирани в България. Цялата информация за клиентите ни се изпраща в криптиран вид и форма до сървърите на хостинг компанията, използвайки SSL сертификата, инсталиран на сайта ни от техническия екип за поддръжка. Tungsten Love.me не е пряко отговорно за възникнали неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървърите, съхраняващи базата данни с лична информация.    

  5.14. В случай на нарушение на сигурността на информационната база, служител на Tungsten Love.me като администратор на лични данни, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо - не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението на сигурността на личните данни Комисията за защита на личните данни като надзорен орган за Република България.

  5.15. Уведомлението до надзорния орган - КЗЛД ще съдържа причините за забавянето, ако то не е подадено в рамките на предвидения срок от 72 часа, описан в предходния чл. 5.14. от настоящите Общи условия. 

  5.16. Каквито и предпазни мерки, предназначени да защитят личните данни на потребителите да бъдат предприети, няма система за сигурност в целия свят, която да не може да бъде преодоляна при определени условия. Поради същността и динамиката на интернет пространството, ние не можем да гарантираме, че данните, които са предоставени и съхранявани онлайн са абсолютно и безусловно защитени от злонамерени атаки.

   

  VI. ПОЛИТИКА НА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

  6.1. Достъп до продукти и услуги

  6.1.1. Достъпът до всички налични продукти и/или услуги в нашия магазин е позволен на всеки Клиент, който е създал профил или посещава сайта като гост.

  6.1.2. За да бъде разрешен достъпът до услуги, Клиентът трябва да приеме предписанията на този Документ.

  6.1.3. Tungsten Love.me може да ограничи достъпа до продукти и услуги на даден Клиент с оглед на неговото предишно поведение, включващо действия като отказани без основание пратки в офиса на куриера или незавършени поръчки.

   

  6.2. Продукти и услуги

  6.2.1. Tungsten Love.me може да публикува на интернет страницата информация относно продукти и услуги и/или промоции, които имат определен срок на действие.

  6.2.2. Продуктите и/или услугите, закупени през интернет страницата, включително и заявките за индивидуална поръчка на специални стоки са предназначени само и единствено за лична употреба от страна на Клиента.

  6.2.3. Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС).

  6.2.4. Цялата информация, използвана за описанието на продукти и/или услуги, намираща се на интернет страницата (текст, статични/динамични изображения, мултимедийни презентации, видео и други) не представлява договорни задължения, а е предназначена само за представяне на продуктите.

   

  6.3. Поръчка чрез интернет

  6.3.1. Поръчка през интернет страницата може да направи единствено Клиент по смисъла на настоящия Документ, като същият следва да е създал свой профил или разглежда сайта като гост.

  6.3.2. Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, наричана още в Документа - извършена поръчка.

  6.3.3. Със завършването на своята поръчка, Клиентът се съгласява, че Tungsten Love.me може да се свърже с него чрез всички налични/одобрени средства във връзка със следните ситуации:

  ❖ 6.3.3.1. Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Клиента.

  ❖ 6.3.3.2. Потвърждение на стойността на направената поръчка, включително, в зависимост от ситуацията, за други услуги с добавена стойност (например доставка и/или друга информация).

  ❖ 6.3.3.3. Потвърждение на стойността на продуктите, услугите и доставката.

  ❖ 6.3.3.4. Съгласуване на условията за доставка на продуктите.

   

  6.4. Обработване на поръчки 

  6.4.1. Tungsten Love.me може едностранно да прекрати поръчка направена от Клиент, като предварително го уведоми, без никакви по нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:

  ❖ 6.4.1.1. Информацията, предоставена от Клиента на интернет страницата е непълна и/или невалидна.

  ❖ 6.4.1.2. Действията на Клиента на интернет страницата могат да нанесат/нанасят вреда от всякакъв вид на Tungsten Love.me.

  ❖ 6.4.1.3. Ако две последователни клиентски поръчки не са били завършени с успех.

  ❖ 6.4.1.4. При изчерпана наличност на продуктите в желания размер от Клиента.

  6.4.2. Клиентът може да се откаже от направената поръчка, когато Tungsten Love.me или трето лице се свърже с него с оглед на хипотезите по чл. 6.3.3.

  6.4.3. След като Клиентът потвърди сумата на поръчката или Tungsten Love.me информира Клиента относно валидността на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.

  6.4.4. Когато Tungsten Love.me не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми Клиента за това и да възстанови платените от него суми, ако има такива, в срок до 15 дни от датата, на която Tungsten Love.me е следвало да изпълни задължението си по договора.

  6.4.5. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на интернет страницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени/приети от Клиента преди момента на промяната.

   

  6.5. Договор и изпълнение

  6.5.1. Tungsten Love.me ще приложи в пратката до Клиента поръчаните продукти и документи, както и ще информира Клиента за състоянието, в което се намира договорът или поръчката.

  6.5.2. Сроковете и условията на доставка са упоменати в чл. 6.6.4. от настоящите Общи условия.

  6.5.3. Плащането с наложен платеж се обработва чрез пощенски паричен превод. За направеното от клиента плащане куриерската компания издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

   

  6.6. Доставка и срокове

  6.6.1. Клиентът има на разположение само един начин на БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за закупените продукти над определена стойност, посредством избрана от Tungsten Love.me компания за експресни куриерски услуги на територията на страната.

  6.6.2. Клиентът може да избере друг начин на доставка, различен от предложеният в онлайн магазина в случай, че поеме за своя сметка всички транспортни разходи.

  6.6.3. При избрана друг начин на доставка, например до адрес, клиентът може да ползва преференциална цена с 10% отстъпка от редовните куриерски тарифи на фирма "Еконт". При поръчки на стойност над 100 лв, доставката до определен адрес се извършва с доплащане в размер на 3 лв.

  6.6.4. Времето за доставка обикновено е от 1 до 2 работни дни от направата на поръчката при наличност на склад в страната. При зададена "Индивидуална поръчка", след заплащане на капаро от страна на клиента, то срокът на доставка е до 20 работни дни, в които се включва времето за транспорт на стоките от САЩ до България. Ако продуктите не може да бъдат доставени в предвидения законов срок от 30 дни по чл. 104б от ЗЗП, то тогава Tungsten Love.me се задължава да информира Клиента за възникналото забавяне при изпълнение на поръчката.

  6.6.5. Възможно е забавяне на доставките в извънредни ситуации, промоционални периоди и/или по време на празници от страна на транспортната компания, извършваща услугата. Забавяне на доставката може да има и в случаите на митническо освобождаване на стоките, пристигнали в България.

   

  6.7. Връщане на продукти

  6.7.1. Клиент на Tungsten Love.me може да върне закупените продукти, според договорните отношения в следните ситуации:

  ❖ 6.7.1.1. Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието;

  ❖ 6.7.1.2. Продуктите са доставени или фактурирани погрешно;

  ❖ 6.7.1.3. Продуктите имат фабрични дефекти;

  ❖ 6.7.1.4. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен за директните разходи по връщането на продуктите.

  6.7.2. Клиентът е задължен да информира Tungsten Love.me за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, съобщение, факс или други) или с обаждане по телефон в рамките на 5 дни след получаването на продуктите.

  6.7.3. Клиент, който извести Tungsten Love.me за връщане на продукт е отговорен за връщането на въпросните продукти не по-късно от 7 дни от подаването на известието, в противен случай Tungsten Love.me ще счете искането за връщане за недействително и не произвеждащо каквото и да било правно действие.

  6.7.4. Клиент на Tungsten Love.me не може да върне закупен на договорна основа продукт и/или да предяви искове за нанесени щети/компенсации в следните ситуации:

  ❖ 6.7.4.1. Искането за връщане причинено от всякаква ситуация е подадено в срок надвишаващ 14-те календарни дни, предвидени в чл. 6.7.1.4. от работния ден, следващ датата на сключването на договора.

  ❖ 6.7.4.2. В случай на връщане на използван продукт и/или когато върнатият продукт не е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети и с всички придружаващи документи). 

  ❖ 6.7.4.3. Когато продуктът е изработен по специална поръчка и изисквания на клиента и/или има персонално лазерно гравиране. В този случай, компенсацията при предявена рекламация може да бъде само частична и уважена по преценка на Tungsten Love.me.

  6.7.5. В случай на надлежно упражнено право на отказ от договор за продажба от разстояние по смисъла и реда на настоящия Документ, Tungsten Love.me ще възстанови на Клиента заплатените от него по договора суми не по-късно от 15 работни дни, считано от датата, на която е упражнено правото на отказ от сключения договор. Възстановяването на сумите става по банков път по посочена от Клиента негова лична банкова сметка в лева, открита в Република България.

  6.7.6. В случай на замяна на продукт с идентичен, замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.

  6.7.7. Разходите за допълнителни услуги, за транспортни разходи и/или смяна на размер се заплащат от Клиента.

  6.7.8. При връщане на продукти, които са поръчани по условията на "Индивидуална поръчка", описани в чл. 6.6.4., то клиента дължи еднократна такса в размер на 25 лв. за всеки артикул, която покрива разходите за транспорт, направени от Tungsten Love.me за доставка от САЩ до България и/или тяхното връщане до нашите партньори.

  6.7.9. Във всички случаи, разходите за връщане, повторно изпращане, са за сметка на Клиента, с изключение на случаите от чл. 6.7.1.1., чл. 6.7.1.2. и чл. 6.7.1.3., при които Tungsten Love.me ще понесе разходите по доставката.

   

  VII. ЗЛОУПОТРЕБА С ЛИЧНИ ДАННИ

  7.1. Клиентът (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

  7.2. Tungsten Love.me не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Tungsten Love.me.

  7.3. Клиентът се задължава да информира Tungsten Love.me при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

  7.4. Контактите, осъществени от страна на Tungsten Love.me, чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

   

  VIII. ОТГОВОРНОСТ

  8.1. Tungsten Love.me не носи отговорност за настъпили пропуски или други неудобства за което и да било физическо или юридическо лице, което използва съдържанието на сайта.

  8.2. Tungsten Love.me не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не/други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

  8.3. Tungsten Love.me не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и/или съдържание изпратено до Клиент чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на магазина, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на Клиента и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

   

  IX. НЕПРЕОДИЛИМА СИЛА И ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

  9.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

  9.2. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото форсмажорно обстоятелство и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

  9.3. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

  9.4. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

  9.5. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл. 9.3. от настоящите Общи условия.

   

  X. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

  10.1. Чрез използване и/или посещение на сайта, както и при поръчка на продукти лицето се съгласява с тези Общи Условия, публикувани на сайта от Tungsten Love.me до неговите Клиенти, непосредствено и/или получени по всякакъв друг начин (електронна поща/телефон/друго).

  10.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Клиент и Tungsten Love.me, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите в съответствие с българското законодателство. 

  10.3. Tungsten Love.me не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

  10.4. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

  10.5. Документът е изготвен и ще бъде тълкуван в съответствие с българското право и европейското законодателство.

   

  XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  11.1. Tungsten Love.me си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по интернет страницата, нейната структура, видове продукти и услуги, условия за доставка и цени, включително промени, които биха повлияли на интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите.

  11.2. Tungsten Love.me не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, технически пропуски и други, които не са направени от администратора на интернет страницата. 

  11.3. Tungsten Love.me си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от интернет страницата, съобразно действащото законодателство. 

  11.4.  Последната промяна на този документ е направена на 21 декември 2021 г. 

   

  XII. ОБРАТНА ВРЪЗКА

  12.1. Ако имате някакви въпроси и/или предложения относно дейността на Tungsten Love.me, моля да се свържете с нас на публикувания в сайта e-mail адрес: info@tungstenlove.me или да се обадите на тел: 0886 502 463. 

   


  * * *

  Нашият онлайн магазин е 100% съобразен с GDPR. 

  Прочетете нашата ▶ Политика за защита на личните данни

  Нови продукти